e-Açık Rıza Nedir?

KVKK’nın 3’üncü maddesine göre açık rıza “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. Anayasa’da ise “Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile düzenlenir” denilerek kişisel verileri işlemenin ön şartı olduğu vurgulanmıştır.

KVKK’ya göre açık rıza, gerek özel nitelikli kişisel veriler bakımından gerekse özel nitelikli olmayan kişisel veriler bakımından hukuka uygunluk sebeplerinden biridir.

KVKK’da özel nitelikli olan ve olmayan kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin yurt içine ve yurt dışına aktarımı için açık rıza beyanı şart koşulmuştur.

Melasoft GDPR Portal ile e-Açık Rıza

  • Melasoft GDPR Portal ile müşterilerinize, satıcılarınıza , çalışanlarına ve tüm partnerlerinize sürükle bırak ile Rıza metni hazırlayabilir ve bu metni muhatabına mail ile yollayabilirsiniz.

  • Belirli sürede gelmeyen cevaplar için hatırlatmalar yollabilirsiniz.

  • Gelen cevapları raporlayabilir, SAP Sisteminize aktarabilirsiniz. SAP sistemine aktarılan cevaplara göre verileri silme, anonimleştirme işlemlerini yapabilirsiniz.

  • Portal üzerinde ıslak imzalı dökümanı zorunlu hale getirebilirsiniz, ya da gönderilen dosyayı saklayarak yapılan işlem kayıtlarında rıza bilgilerini kaydedebilirsiniz.

  • Tüm dokümanlarımız Amazon platformu üzerinde saklanmaktadır.

  • Ayrıca Kanunun 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları Siciline kayıt için başvuru yaparken kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli azami süreyi bildirmekteyiz.

Melasoft GDPR Portal ile Açık Rızanın Geri Alınması

  • Melasoft GDPR Portal üzerinden form ile partnerleriniz geri bildirim yaparak bilgilerinin silinmesini talep eder ya da anonim kalmak istediklerini beyan edebilirler.

Melasoft

Wolfsgangstraße 119 60318 Frankfurt am Main Deutschland

+49 69 200 91798

+90 850 302 1038

info@melasoft.com

sales@melarecon.com